Sân chơi Tennis
Sân Tennis đạt tiêu chuẩn với hệ thống 8 đèn chiếu sáng. Phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối.