Tiệc cưới
Nhận đặt tiệc cưới: 1.800.000 VND/bàn trở lên (tùy theo thực đơn).