Hội nghị liên hoan

 

BẢNG GIÁ THUÊ HỘI TRƯỜNG

 

HỘI TRƯỜNG 1 BUỔI 1 NGÀY
Hội trường B - 30 chỗ 1.500.000 VND 2.200.000 VND
Hội trường A - 150 chỗ 2.200.000 VND 3.200.000 VND 
  • Giá thuê hội trường máy lạnh bao gồm: Âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, phông màn chiếu, máy chiếu.
  • Khuyến mãi: Thuê 02 ngày trở lên - giảm 200.000 vnd/ngày từ ngày thứ 2 trở lên.