Thông tin liên hệ
KHÁCH SẠN BẾN ĐÁ NÚI SAM
Địa chỉ: Tân Lộ Kiều Lương, Phường Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 3861745 - 3861705
Email: [email protected]
 
Góp ý kiến
173028